Chỉ còn 2 bước nữa là bạn đăng ký xong vé vào Triển lãm miễn phí!

Thông tin người dự

 Nữ  Nam

Nơi bạn sống

Bạn muốn tìm hiểu thông tin du học gì?

Chúng tôi sẽ gửi bạn thông tin cơ hội du học phù hợp nhu cầu của bạn

Trình độ học vấn hiện tại

Bạn quan tâm đến khóa học nào?

Chọn tối đa 5 khóa học

Bạn muốn du học đến quốc gia nào?

Chọn tối đa 5 quốc gia

Tôi đồng ý với các Quy định và điều khoản của Triển lãm

Qua việc đăng ký dự triển lãm của BMI, bạn xác nhận có mong muốn đến tham gia triển lãm, và vì vậy, đồng ý nhận thông tin qua email từ BMI – nhà tổ chức triển lãm và từ một sốtổ chức đối tác, về các khóa học và ưu đãi phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tôi muốn nhận thông tin mới nhất về cơ hội du học